Izochem EPOXY BITUM
Izochem EPOXY BITUM
epoksydowo-bitumiczna masa zalewowa
W poziomie
W poziomie
Wylewanie
Wylewanie
Mosty
Mosty
Wiadukty drogowe
Wiadukty drogowe
Torowiska
Torowiska

Przeznaczenie produktu:

 • w systemie budowy torowisk do elastycznego wypełniania szczelin pomiędzy szyną a pozostałymi materiałami w pasie drogowym (kostką granitową, asfaltem, betonem)
 • do elastycznego wypełniania spoin dylatacyjnych pomiędzy płytami betonowymi, płytami betonowymi a elementami stalowymi oraz ciętym asfaltem narażonych na dynamiczny ruch kołowy i pieszy
 • do punktowego, sprężystego mocowania szyn tramwajowych i kolejowych na sztywnych podłożach
 • do uszczelnienia główki szyny

Zalety:

 • umożliwia precyzyjne ustawienie szyn, dostosowuje się do podłoża
 • samorozpływny
 • elastyczny, sprężysty, ściśliwy
 • tłumi drgania i wibracje oraz redukuje hałas
 • zapewnia ochronę przed prądami błądzącymi
 • mocny materiał łączący, o wysokiej wytrzymałości na ścinanie
 •  bezpiecznie przejmuje ugięcia torów tramwajowych
 • dobrze przyczepny do podłoża asfaltowego, betonowego, stalowego
 • odporny na działanie soli stosowanej do odladzania rozpuszczonej w wodzie, wody, mrozu

Wybrane parametry techniczne:

 • twardość wg Shore’a, skala A: 75 ± 5
 • wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego, metoda „pull-off”: co najmniej 2,0 MPa
 • do wypełniania spoin/dylatacji szerokości ≤70 mm

Zużycie:

 • ok. 1,1 kg/l objętości szczeliny

Opakowania:

 • 10 kg

Specyfikacja:

 • PN-EN 14188-2