Paraqua sp. z o.o.
ul. Hutnicza 20B
81-061 Gdynia
tel.: +48 663 25 05
+48 694 675 858
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000740623
NIP 5862334026
REGON 380805284
Numer rejestrowy BDO 000130584