Paraqua sp. z o.o.
ul. Hutnicza 20B
81-061 Gdynia
Dział sprzedaży: +48 58 663 25 05
Dział techniczny: +48 797 736 732
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000740623
NIP 5862334026
REGON 380805284
Numer rejestrowy BDO 000130584
Kapitał zakładowy 2 600 000 zł