Izochem BITUM PU
Izochem BITUM PU
bitumiczno-poliuretanowa masa zalewowa
W poziomie
W poziomie
Wylewanie
Wylewanie
Mosty
Mosty
Wiadukty drogowe
Wiadukty drogowe
Torowiska
Torowiska

Przeznaczenie:

 • w systemie budowy torowisk do elastycznego wypełniania szczelin pomiędzy szyną a pozostałymi materiałami w pasie drogowym (kostką granitową, asfaltem, betonem)
 • do elastycznego wypełniania spoin dylatacyjnych pomiędzy płytami betonowymi, płytami betonowymi a elementami stalowymi oraz ciętym asfaltem narażonych na dynamiczny ruch kołowy i pieszy
 • do wykonywania sprężystych podlewek szyn rowkowych lub szyn T na płytach betonowych, stalowych płytach pomostowych i płytach jezdnych tuneli z podparciem ciągłym
 • do uszczelnienia główki szyny

Zalety:

 • bardzo dobra przyczepność do podłoża asfaltowego, betonowego, stalowego
 • samorozpływna, dobrze wypełnia przestrzenie
 • wysokoelastyczna, sprężysta i ściśliwa
 • tłumi drgania i wibracje oraz redukuje hałas
 • zapewnia ochronę przed prądami błądzącymi
 • stabilna przy ściskaniu, rozciąganiu i ścinaniu
 • bezpiecznie przejmuje ugięcia torów tramwajowych
 • umożliwia precyzyjne ustawienie szyn, dostosowuje się do podłoża;
 • odporna na działanie soli stosowanej do odladzania rozpuszczonej
  w wodzie
 • odporna na działanie wody i mrozu

Wybrane parametry techniczne:

 • twardość wg Shore’a, skala A: 50 ± 5
 • wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego/stalowego, metoda „pull-off”: co najmniej 2,0 MPa
 • do wypełniania spoin/dylatacji szerokości ≤70 mm

Zużycie:

 • ok. 1,0 kg/dm3 objętości szczeliny

Opakowania:

 • 10 kg (zestaw)

Specyfikacja:

 • PN-EN 14188-2

Pobierz kartę produktu