Izochem EPO
Izochem EPO
elastyczna powłoka ochronna
W poziomie i w pionie
W poziomie i w pionie
Pędzel
Pędzel
Wałek
Wałek
Mosty
Mosty

Przeznaczenie produktu:

 • w inżynierii komunikacyjnej na powierzchniach konstrukcji betonowych i żelbetowych
 • powłoka ochronno-dekoracyjna odporna na działanie czynników atmosferycznych
 • na powierzchnie nowe oraz remontowane przy wykonywaniu prac naprawczych konstrukcji betonowych na zewnątrz i wewnątrz budynków

Zalety:

 • tworzy powłokę odporną na wilgoć, płyny motoryzacyjne (kwasy, płyn chłodniczy, oleje, itp)
 • pozostaje elastyczna w niskich temperaturach i przepręża pęknięcia do 1 mm
 • tworzy barierę ochronną dla CO2, jonów chlorkowych i siarczanów
 • przepuszczalna dla pary wodnej
 • doskonale kryje
 • odporna na obciążenia punktowe i ciągłe
 • trwała (także w agresywnej atmosferze)
 • odporna na działanie promieniowania UV oraz długotrwałych procesów wietrzenia

Wybrane parametry techniczne:

 • przyczepność przy odrywaniu ≥ 3,0 MPa
 • cykle zamrażania-rozmrażania z zanurzeniem w roztworze soli – przyczepność ≥ 1,8 MPa
 • zdolność mostkowania rys do 1 mm

Zużycie:

 • 0,2 - 0,4 kg/m2/warstwę

Opakowania:

5 kg

Specyfikacja:

PN-EN 1504-2