Izochem EWA
Izochem EWA
emulsja wiążąca akrylowa
Na zewnątrz
Na zewnątrz
W poziomie i w pionie
W poziomie i w pionie
Natrysk
Natrysk

Przeznaczenie:

 • zabezpiecza przed pyleniem składowiska: miałów węglowych, materiałów sypkich, kruszyw mineralnych
 • zabezpiecza przed pyleniem w trakcie transportu w wagonach kolejowych i skrzyniach transportowych samochodowych

Zalety:

 • znacznie redukuje zapylenie powietrza pyłami szkodliwymi dla zdrowia
 • zmniejsza intensywność osiadania pyłu węglowego w trakcie prowadzonych prac wydobywczych
 • zmniejsza zagrożenie wybuchem pyłu węglowego
 • tworzy cienką, przepuszczalna błonkę, nie powoduje zbrylania zabezpieczonych materiałów
 • oferowany w postaci koncentratu, bardzo wydajny
 • aplikacja natryskiem

Wybrane parametry techniczne:

 • wysoka zawartość suchej masy – ok. 60%
 • wysoka odporność na UV

Zużycie:

 • w zależności od potrzeb

Opakowania:

 • 10 l, 1000 l