Izochem MSI INIEKCJA
Izochem MSI INIEKCJA
mikroemulsja silikonowa (SMK)
Na zewnątrz i wewnątrz
Na zewnątrz i wewnątrz
W pionie
W pionie
Wylewanie
Wylewanie

Przeznaczenie:

 • odtwarzanie izolacji poziomej przeciw wodzie podciąganej kapilarnie 
 • iniekcji bezciśnieniowej (wlewanie) i ciśnieniowej (wtłaczanie preparatu przy ciśnieniu 0,5 ÷ 1,0 MPa przez pakery niskociśnieniowe umieszczone w otworach iniekcyjnych)
   

Zalety:

Skuteczność iniekcji, określona spadkiem wilgotności masowej muru na wysokości 10 cm nad linią otworów iniekcyjnych w odniesieniu do wilgotności początkowej:

po 1 miesiącu od wykonania iniekcji: ≥ 65%

po 2 miesiącach od wykonania iniekcji: ≥ 85%

Wybrane parametry techniczne:

 • mikroemulsyjna budowa gwarantuje przenikanie preparatu do najmniejszych kapilar (preparat wnika do najwęższych naczyń włoskowatych)
 • skuteczny przy wysokich stopniach zawilgocenia muru oraz przy dużych grubościach ścian
 • nie tworzy soli niszczących budowlę
 • szczególnie skuteczny w przypadku zastosowania iniekcji niskociśnieniowej
 • iniektowanie można wykonywać bez konieczności przerwy w eksploatacji obiektu
   

Zużycie:

1,5-2,0 l koncentratu/m2 przekroju poziomego muru

Opakowania:

5 L

Pobierz kartę produktu