IZOCHEM RDF
IZOCHEM RDF
bitumiczna, rozpuszczalnikowa masa do izolacji fundamentów
Na zewnątrz
Na zewnątrz
W poziomie i w pionie
W poziomie i w pionie
Szczotka dekarska
Szczotka dekarska
Wiadukty drogowe
Wiadukty drogowe

Przeznaczenie:

 • wykonywanie bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych części budowli

Zalety:

 • modyfikowany SBS 
 • posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoży mineralnych 
 • odporny na wszystkie agresywne substancje występujące naturalnie w gruncie wg PN¬-EN 206-1
 • tiksotropowy, nie spływa z powierzchni pionowych
 • gotowy do użycia
   

Wybrane parametry techniczne:

 • Skład: asfalt przemysłowy, rozpuszczalnik organiczny, dodatki uszlachetniające 
 • Gęstość objętościowa: 1,35 – 1,45 g/cm3
 • Czas między nanoszeniem poszczególnych warstw: ok. 24 h 
 • Odporność na deszcz: po ok. 12 h
 • Aplikacja: szczotka dekarska
 • Temperatura podłoża i otoczenia podczas aplikacji i schnięcia: od +5°C do +35°C

Zużycie:

ok. 0,7 kg/m2/warstwa
ilość warstw: 2 
 

Opakowania:

20 KG

Specyfikacja:

PN-B-24620:1998; PN-B-24620:1998/Az1:2004
 

Pobierz kartę produktu