Izochem WGA
Izochem WGA
wodorozcieńczalny grunt anionowy
Na zewnątrz
Na zewnątrz
W poziomie i w pionie
W poziomie i w pionie
Szczotka dekarska
Szczotka dekarska
Szczotka dekarska
Szczotka dekarska
Fundamenty
Fundamenty

Przeznaczenie produktu:

 • gruntowanie podłoży mineralnych pod właściwą izolację po rozcieńczeniu wodą 1:2 - dla podłoży nienasiąkliwych
 • gruntowanie podłoży mineralnych pod właściwą izolację po rozcieńczeniu wodą 1:1 - dla podłoży  nasiąkliwych
 •  wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

Zalety:

 • posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoży nasiąkliwych i nienasiąkliwych
 • może być stosowany na suche i wilgotne podłoże
 • jest bezrozpuszczalnikowy (bezpieczny w kontakcie ze styropianem)
 • jest odporny na działanie czynników atmosferycznych
 • bardzo wydajny

Wybrane parametry techniczne:

 • skład: wodna dyspersja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających
 • gęstość objętościowa: 1,05 ± 0,05 g/cm3
 • czas między nanoszeniem poszczególnych warstw: ok. 5 h
 • odporność na deszcz: po ok. 5 h
 • aplikacja: szczotka dekarska, pędzel z twardym włosiem, natrysk
 • temperatura produktu: od +5°C do +25°C
 • specyfikacja: PN-B-24002:1997/Ap1:2001- rodzaj AL

Zużycie:

 • ok. 0,2 kg/m2 przy gruntowaniu    
 • ok. 1,5 kg/m2/mm przy izolacji przeciwwilgociowej

Opakowania:

20 KG

Specyfikacja:

PN-B-24002