Izochem WMA
Izochem WMA
jednoskładnikowa masa bitumiczna modyfikowana polimerami PMBC (KMB)
Na zewnątrz i wewnątrz
Na zewnątrz i wewnątrz
W poziomie i w pionie
W poziomie i w pionie
Paca
Paca
Fundamenty
Fundamenty
Paroizolacja
Paroizolacja

Przeznaczenie produktu:

 • do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych podziemnych części budowli
 • do wykonywania izolacji posadzek na gruncie w piwnicach i garażach
 • do wykonywania warstw paroizolacji (tarasy stropodachy)
 • przyklejanie płyt styropianowych (EPS) i ekstrudowanych (XPS)

 

Zalety:

 • może być stosowany na suche i wilgotne podłoża
 • odporny na wszystkie agresywne substancje występujące w naturalnie w gruncie
 • bezpieczny w kontakcie ze styropianem
 • nie spływa z pionowych powierzchni
 • posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoży mineralnych
 • tworzy powłokę o dużej odporności na spękania (zbrojony włóknami)
 • jest odporny na działanie czynników atmosferycznych

 

Wybrane parametry techniczne:

skład: wodna dyspersja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających
gęstość objętościowa: 1,10±0,05 g/cm³
czas tworzenia powłoki: ≤ 4 godzin (dla gr. ok. 1 mm)
czas między nanoszeniem poszczególnych warstw: ok. 4h
odporność na deszcz: po ok. 12 h
zasypywanie wykopu: po ok. 3 dobach
aplikacja: paca, natrysk
odporność na wodę pod ciśnieniem: 0,8 MPa (warstwa 4 mm)
zdolność klejenia poł beton/styropian:  ok. 130 kPa
temperatura podłoża i otoczenia podczas aplikacji: od +5°C do +30°C
temperatura produktu: od +5°C do +25°C
czyszczenie narzędzi: wodą, po zaschnięciu rozpuszczalnikiem
specyfikacja: EN 15814:2011+A2:2014 (PN-EN 15814:2011 +A2:2015-02)

 

Zużycie:

 • ok. 1,5 kg/m²/mm
 • izolacja przeciwwilgociowa, zalecana grubość warstwy 2 mm: 3,0 kg/m²
 • izolacja przeciwwodna (woda zalegająca/napierająca woda opadowa), zalecana grubość warstwy 3 mm: 4,5 kg/m²
 • izolacja przeciwwodna (woda wywierająca ciśnienie), zalecana grubość warstwy 4-5 mm: 6 kg/m²
 • ok. 1,0 kg/m² przy klejeniu styropianu

 

Opakowania:

20 KG

Specyfikacja:

EN 15814