Izochem WMA 2K
Izochem WMA 2K
wodorozcieńczalna masa anionowa 2-komponentowa
W poziomie i w pionie
W poziomie i w pionie
Paca
Paca
Natrysk
Natrysk
Fundamenty
Fundamenty
Paroizolacja
Paroizolacja

Przeznaczenie produktu:

 • izolacja przeciwwilgociowych i przeciwwodnych podziemnych części budowli
 • izolacja posadzek na gruncie w piwnicach i garażach
 • wykonywanie warstw paroizolacji (tarasy stropodachy)
 • przyklejanie płyt styropianowych (EPS) i ekstrudowanych (XPS)

Zalety:

 • odporny na wszystkie agresywne substancje występujące naturalnie w gruncie
 • może być stosowany na suche i wilgotne podłoża
 • tworzy powłokę o dużej odporności na spękania (zbrojony włóknami)
 • bezpieczny w kontakcie ze styropianem
 • nie spływa z pionowych powierzchni
 • posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoży mineralnych
 • odporny na działanie czynników atmosferycznych

Wybrane parametry techniczne:

 • odporność na wodę pod ciśnieniem: 0,8 MPa
 • czas tworzenia powłoki: ≤ 4 godzin (dla gr. warstwy ok. 1 mm)
 • zdolność do mostkowania rys w warunkach znormalizowanych ≥ 3 mm

Zużycie:

 • ok. 1,3 kg/m2/mm
 • izolacja przeciwwilgociowa, grubość warstwy 2 mm: 2,6 kg/m2
 • izolacja przeciwwodna (woda zalegająca/napierająca woda opadowa),  grubość warstwy 3 mm: 4,0 kg/m2
 • izolacja przeciwwodna (woda wywierająca ciśnienie), grubość warstwy 4-5 mm: 6 kg/m2
 • ok. 1,0 kg/m2 klejenie styropianu

Opakowania:

 • 30 kg

Specyfikacja:

 • PN-EN 15814